Môn
Khu vực
Bảng
Môn
Futsal
Dance
Khu vực
HN
HCM
DN
CT
TN
HP
Bảng
A
B
C
D
E
F
Thắng Hoà Thua Điểm
Khu vực Tên Hạng Trận 1 Trận 2 Trận 3 Trận 4 Trận 5 Trận 6 Trận 7 Trận 8 Số trung bình Điểm trung bình

đối tác

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Hadalabo
OXY
Nhaccuatui
Meetee
ELSA
Spart

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG
bhd
tiin
-->