• 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hà Nội, Đồng Tâm Hai Bà Trưng, Hà Nội

quảng cáo

hành trình vug
Trường Đại học Xây dựng (National University of Civil Engineering) là một cơ sở giáo dục chuyên ngành xây dựng ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1966. Tiền thân là Khoa Xây dựng (1956 - 1966) của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.[1] Trường Đại học Xây dựng là một cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học cho nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực xây dựng. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng vào đời sống.
Thành tích
thành viên trong đội
stt tên thành viên ngày sinh mã số sv
hình ảnh và videos
-->