• 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội
-->