• 1 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
-->