• 175 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

quảng cáo

hành trình vug
Trường Đại học Thủy lợi (Thuyloi University) là trường đại học đầu ngành, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.
tin tức về đội
Thành tích
thành viên trong đội
stt tên thành viên ngày sinh mã số sv
hình ảnh và videos
-->