• 10 đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
-->