• 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội
-->