• Khu GD&ĐT, Khu Công Nghệ Cao Km29 Đại Lộ Thăng Long,, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội, Hà Nội
-->