• 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
-->