• Số 171 Phan Đăng Lưu, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
-->